Kritika medijskih izviješća s Bliskog istoka i o Bliskom istoku, s posebnim osvrtom na hrvatske medijeVEČERNJAK O IZGLASAVANJU DODATNOG SIMBOLA IFRC-a


E-mail this postZapamti me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...

Na Protokolima cionskih mudraca, 25. studenog donijeli smo vijest o konačnom primanju izraelskog Crvenog Davidovog štita u Međunarodnu federaciju Crvenog križa i polumjeseca, a koji bi bio moguć kad bi federacija izglasovala upotrebu novog, neutralnog simbola, koji bi Izrael MORAO koristiti, a ostali MOGLI.

Današnji pak Večenrnjak tu vijest donosi u slijedećem formatu:

Diplomati 192 zemlje, potpisnice Ženevskih konvencija, sastali su se u Ženevi kako bi izglasali odluku o promjeni simbola Međunarodnoga crvenoga križa (ICRC).
Predstavnici ICRC-a smatraju da organizacija umjesto sadašnjeg znaka crvenoga križa treba dobiti novi neutralni simbol, koji će biti prihvatljiv svim zemljama.

Izrael

Ako diplomati prihvate prijedlog ICRC-a, tu će organizaciju ubuduće predstavljati znak crvenog romboida na bijeloj pozadini, odnosno crveni kristal, kako ga službeno nazivaju predlagači. Trenutačno, prema Ženevskim konvecijama, u svijetu su službeno priznata dva simbola koja pružaju zaštitu liječnicima i humanitarnim radnicima u kriznim situacijama – crveni križ i crveni polumjesec.

Te simbole odbija upotrebljavti Izrael, koji ima simbol crvene Davidove zvijezde, nepriznate međunarodnim konvencijama, zbog čega ta zemlja nije članica ICRC-a. Od 1863., kada je crveni križ određen za neutralni simbol, pa do danas više je zemalja pokušavalo uvesti svoje posebne simbole, ali ICRC to nije dopuštao.


Ostatak vijesti na Večernjakovom linku

Vijest je okrenuta naopako. Crveni križ je, od početka, upotrebljavao križ. Osmanlije su počeli upotrebljavati polumjesec pa je i taj znak prhvaćen.

Ulasku Izraela u Federaciju protive se arapske države, a koje su prethodni primljene u federaciju i to tumače svojim odnosom prema židovskom simbolu, kao onom, za njih neprihvatljivom.Takvo njihovo objašnjenje prihvaćaju u Federaciji bez problema.

U međuvremenu je i Iran (za vrijeme šaha) htio upotrebljavati crvenog lava i Federacija je takvo rješenje - prihvatila.

U centru problema nije simbol, koji bi Izrael koristio, već neprihvaćanje Izraela kao takvog, od strane arapskih zemalja, a što Federacija prihvaća kao dovoljni argument.


0 odgovor(a) na “VEČERNJAK O IZGLASAVANJU DODATNOG SIMBOLA IFRC-a”

Komentiraj

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


Impresum: